Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali je generalni sekretar Vrhovnega sodišča RS zavezanec za prijavo premoženjskega stanja? (vpr. 53)

61. a člen Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07– UPB in spremembe) določa, da ima Vrhovno sodišče Republike Slovenije generalnega sekretarja, ki je funkcionar. Določba 41. člena ZIntPK določa, da so zavezanci za prijavo premoženjskega stanja tudi poklicni funkcionarji.

Generalni sekretar Vrhovnega sodišča RS je zavezanec za prijavo premoženjskega stanja.

Ali je generalni sekretar Vrhovnega sodišča RS zavezanec za prijavo premoženjskega stanja? (vpr. 53)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar