Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali so člani sodnega sveta zavezanci za poročanje premoženjskega stanja? (vpr. 52)

Izmed članov sodnega sveta so zavezanci za sporočanje podatkov premoženjskem stanju le sodniki, in sicer iz naslova opravljanja sodniške funkcije (5. točka 4. člena ZIntPK). Ostali člani sodnega sveta (univerzitetni profesorji prava, odvetniki in drugi pravniki) niso zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskem stanju.

Ali so člani sodnega sveta zavezanci za poročanje premoženjskega stanja? (vpr. 52)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar