Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaposlen sem v zasebnem sektorju (npr. d. o. o.), vendar notranje prijave ne želim podati, saj se bojim povračilnih ukrepov. Kako postopam v tem primeru?

Categories: Prijavitelji, Zasebni sektor

Če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, potem lahko poda informacijo o kršitvi neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo. ZZPri namreč v 13. členu določa, da prijavitelj informacijo o kršitvi poda neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če:

  • notranja pot za prijavo ni vzpostavljena,
  • notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali če
  • prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

Ne glede na navedeno pa je treba poudariti, da nihče ne sme razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja nikomur, razen zaupniku in organu za zunanjo prijavo. To velja tudi za vse druge informacije, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati o identiteti prijavitelja. Če bi prišlo do poskusa ugotavljanja oziroma razkritja identitete, pa je takšna oseba odgovorna, in sicer:

  • Z globo od 2.000 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.000 do 6.000 evrov, če v nasprotju s petim odstavkom 6. člena tega zakona v zvezi s četrtim odstavkom 5. člena tega zakona ugotavlja identiteto prijavitelja, posrednika ali povezane osebe;
  • Z globo od 300 do 2.500 evrov se kaznuje posameznik, če v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom 6. člena tega zakona razkrije podatke o prijavitelju, povezanih osebah ali posredniku.
Zaposlen sem v zasebnem sektorju (npr. d. o. o.), vendar notranje prijave ne želim podati, saj se bojim povračilnih ukrepov. Kako postopam v tem primeru?
Zaposlen sem v zasebnem sektorju (npr. d. o. o.), vendar notranje prijave ne želim podati, saj se bojim povračilnih ukrepov. Kako postopam v tem primeru?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar