Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kdaj je oseba upravičena do brezplačne pravne pomoči?

Category: Prijavitelji

Do brezplačne pravne pomoči je prijavitelj v skladu s 23. členom ZZPri upravičen v:

 • sodnih postopkih, ki jih zoper delodajalca sproži zaradi povračilnih ukrepov, ali
 • sodnih postopkih, ki jih kot povračilni ukrep zoper prijavitelja sproži delodajalec, ali
 • sodnih postopkih, ki so v zvezi z njegovo prijavo, če izkaže, da je pred povračilnim ukrepom podal prijavo po tem zakonu.

Pri tem velja opozoriti, da je prijavitelj do brezplačne pravne pomoči upravičen:

 • ne glede na določbe o materialnem položaju prosilca ter
 • ne glede na prvo (brezplačna pravna pomoč se ne dodeli zaradi kaznivih dejanj razžalitve, obrekovanja, žaljive obdolžitve in opravljanja, razen če oškodovanec verjetno dokaže, da mu je bila zaradi storitve takih dejanj povzročena pravno priznana škoda) in tretjo alinejo 8. člena ter prvi odstavek 24. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 15/14 – odl. US in 19/15); kar pomeni, da je prijavitelj upravičen do brezplačen pravne pomoči tudi:
  • zaradi kaznivih dejanj razžalitve, obrekovanja, žaljive obdolžitve in opravljanja, razen če oškodovanec verjetno dokaže, da mu je bila zaradi storitve takih dejanj povzročena pravno priznana škoda;
  • v odškodninskih sporih zaradi povrnitve nepremoženjske in premoženjske škode pri žalitvi časti in širjenju neresničnih trditev, razen če oškodovani upravičenec verjetno dokaže, da je to vplivalo na njegov materialni ali družbeni položaj;
  • če je zadeva očitno nerazumna oziroma ne glede na to kakšne izglede ima prosilec za uspeh v postopku,
  • če zadeva ni pomembna za prosilčev osebni in socialno-ekonomski položaj oziroma tudi če pričakovani izid zadeve za prosilca ali njegovo družino nima življenjskega pomena.

Pristojni organ za brezplačno pravno pomoč prednostno obravnava prošnje, vložene po ZZPri.

Kdaj je oseba upravičena do brezplačne pravne pomoči?
Kdaj je oseba upravičena do brezplačne pravne pomoči?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar