Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sem fizična oseba in bi rad podal prijavo o kršitvi, vendar nisem pravno vešč in se bojim, da bom s tem nosil kakšno odgovornost, če se izkaže, da prijava ni bila upravičena. Sem lahko sankcioniran?

Category: Prijavitelji

Prijavitelj, ki informacije o kršitvah prijavi ali javno razkrije v skladu z ZZPri, ne krši nobene omejitve ali prepovedi glede razkritja informacij in ne nosi nobene odgovornosti, povezane s takšno prijavo ali javnim razkritjem, pod pogojem, da:

  • ni prijavil ali javno razkril neresničnih informacij in
  • je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da sta bila prijava ali javno razkritje takšnih informacij nujna za razkritje kršitve na podlagi ZZPri.

21. člen ZZPri določa pogoje, pod katerimi prijavitelj ni odgovoren (kazensko, civilno, upravno, delovnopravno ali kako drugače) za razkritje določenih vrst informacij, kadar to stori skladno s tem zakonom, če je tako razkritje nujno za razkritje kršitve. Določena je tako izključitev odgovornosti prijavitelja za škodo, ki jo povzroči s podajo prijave ali z javnim razkritjem. Prijavitelj tako ni odgovoren v zvezi z obrekovanjem, kršitvijo avtorskih pravic, kršitvijo zaupnosti, kršitvijo pravil o varstvu podatkov, razkrivanjem poslovnih in drugih z zakonom določenih skrivnosti. Prijavitelj se razreši odgovornosti tako, da se sklicuje na prijavo ali javno razkritje, ko predlagajo zavrnitev zahtevka. Pri tem lahko predloži tudi potrdilo o podani prijavi ali potrdilo o upravičenosti do zaščitnih ukrepov, ki olajša dokazovanje.

So pa v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZZPri določene izjeme glede razkritja tajnih podatkov, poklicne skrivnosti odvetnikov, zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, tajnosti sodnih posvetovanj in pravil kazenskega postopka. Glede navedenih kategorij izvzetje ne velja. Ti podatki se lahko razkrijejo le pristojnim nadzornim organom.

Sem fizična oseba in bi rad podal prijavo o kršitvi, vendar nisem pravno vešč in se bojim, da bom s tem nosil kakšno odgovornost, če se izkaže, da prijava ni bila upravičena. Sem lahko sankcioniran?
Sem fizična oseba in bi rad podal prijavo o kršitvi, vendar nisem pravno vešč in se bojim, da bom s tem nosil kakšno odgovornost, če se izkaže, da prijava ni bila upravičena. Sem lahko sankcioniran?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar