Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaposlen sem v zasebnem sektorju (npr. d. o. o.), vendar notranja prijava ni bila učinkovito obravnavana. Kako postopam v tem primeru?

Categories: Prijavitelji, Zasebni sektor

Zaupnik mora obravnavati prijavo skrbno, zaupno in samostojno, pri tem pa ni vezan na navodila v posamezni zadevi. Zaupnik konča obravnavo prijave v treh mesecih od njenega prejema s poročilom, v katerem navede, ali in iz katerih razlogov je prijava neutemeljena. Poleg tega zaupnik ob koncu obravnave prijave, najpozneje pa v treh mesecih od prejema prijave, prijavitelja obvesti o utemeljenosti prijave, predlaganih in izvedenih ukrepih, izidu postopka oziroma o stanju postopka z notranjo prijavo, če postopki za odpravo kršitev po treh mesecih še niso končani.

ZZPri v 13. členu določa, da prijavitelj informacijo o kršitvi poda neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če:

 • notranja pot za prijavo ni vzpostavljena,
 • notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali če
 • prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

Organi za zunanjo prijavo so v skladu s 14. členom ZZPri:

 1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije,
 2. Agencija za trg vrednostnih papirjev,
 3. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence,
 4. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 5. Agencija za zavarovalni nadzor,
 6. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
 7. Banka Slovenije,
 8. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
 9. Finančna uprava Republike Slovenije,
 10. Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
 11. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
 12. Informacijski pooblaščenec,
 13. Inšpekcija za informacijsko varnost,
 14. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
 15. Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
 16. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 17. Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
 18. Inšpektorat za javni sektor,
 19. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
 20. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
 21. organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
 22. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
 23. Slovenski državni holding in
 24. Komisija za preprečevanje korupcije.
Zaposlen sem v zasebnem sektorju (npr. d. o. o.), vendar notranja prijava ni bila učinkovito obravnavana. Kako postopam v tem primeru?
Zaposlen sem v zasebnem sektorju (npr. d. o. o.), vendar notranja prijava ni bila učinkovito obravnavana. Kako postopam v tem primeru?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar