Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaposlen sem v zasebnem sektorju (npr. d. o. o.), vendar delodajalec ni vzpostavil notranje poti za prijavo, čeprav bi jo moral. Kako postopam v tem primeru?

Categories: Prijavitelji, Zasebni sektor

Prijavitelj informacijo o kršitvi poda neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če notranja pot za prijavo ni vzpostavljena. Informacijo o kršitvi poda pri pristojnem organu za zunanjo prijavo. Pristojni organi za zunanjo prijavo so določeni v 14. členu ZZPri, pri čemer je pristojen tisti, v katerega delovne naloge in pristojnosti spada zaznana kršitev, kjer je prijavitelj zaposlen.

Organi za zunanjo prijavo so:

 1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije,
 2. Agencija za trg vrednostnih papirjev,
 3. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence,
 4. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 5. Agencija za zavarovalni nadzor,
 6. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
 7. Banka Slovenije,
 8. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
 9. Finančna uprava Republike Slovenije,
 10. Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
 11. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
 12. Informacijski pooblaščenec,
 13. Inšpekcija za informacijsko varnost,
 14. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
 15. Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
 16. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 17. Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
 18. Inšpektorat za javni sektor,
 19. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
 20. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
 21. organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
 22. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
 23. Slovenski državni holding in
 24. Komisija za preprečevanje korupcije.
Zaposlen sem v zasebnem sektorju (npr. d. o. o.), vendar delodajalec ni vzpostavil notranje poti za prijavo, čeprav bi jo moral. Kako postopam v tem primeru?
Zaposlen sem v zasebnem sektorju (npr. d. o. o.), vendar delodajalec ni vzpostavil notranje poti za prijavo, čeprav bi jo moral. Kako postopam v tem primeru?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar