Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sistem našega globalnega podjetja ima vgrajeno 10 letno hrambo podatkov, torej, če prav razumemo, lahko v notranjem aktu določimo 10-letni rok hrambe?

Category: Zasebni sektor

Lahko. ZZPri namreč v 7. členu določa, da če drug zakon ne določa drugače, se podatki v evidenci prijav hranijo pet let po koncu postopka. Po poteku roka hrambe se osebni podatki in vsebina prijave uničijo, evidenčni podatki o prijavi in poročilo iz petega odstavka 12. člena tega zakona pa se lahko hranijo tudi po poteku tega roka v skladu z notranjimi pravili. Omenjeni rok (več kot 5 let) je v tem primeru treba opredeliti v notranjem aktu.

Sistem našega globalnega podjetja ima vgrajeno 10 letno hrambo podatkov, torej, če prav razumemo, lahko v notranjem aktu določimo 10-letni rok hrambe?
Sistem našega globalnega podjetja ima vgrajeno 10 letno hrambo podatkov, torej, če prav razumemo, lahko v notranjem aktu določimo 10-letni rok hrambe?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar