Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali je lahko poleg zaupnika v podjetju imenovana tudi komisija, ki zaupniku pomaga? So lahko člani te komisije zaposleni pri matični (krovni) družbi? Ali je lahko eden od zaupnikov zaposlen pri matični (krovni) družbi? So kakršne koli omejitve v zvezi s tem?

Category: Zasebni sektor

Po določbah ZZPri si lahko podjetja, ki imajo do 250 zaposlenih in imajo skupne sisteme, delijo naloge. Zaupniku pri podjetju je lahko v pomoč zaupnik, ki deluje na ravni matične (krovne) družbe, a ga je treba vpisati v interni akt zavezanca. Pri tem velja, kot to določa prvi odstavek 12. člena ZZPri, da zaupnik obravnava prijavo skrbno, zaupno in samostojno ter pri tem ni vezan na navodila v posamezni zadevi. Zaupnik ukrene, kar je treba za prenehanje kršitve. Če za prenehanje kršitve ali odpravo posledic kršitve ni pristojen, s prijavo in predlogi ukrepov seznani osebe ali notranje organizacijske enote, ki so odgovorne za odpravo kršitve.

Ali je lahko poleg zaupnika v podjetju imenovana tudi komisija, ki zaupniku pomaga? So lahko člani te komisije zaposleni pri matični (krovni) družbi? Ali je lahko eden od zaupnikov zaposlen pri matični (krovni) družbi? So kakršne koli omejitve v zvezi s tem?
Ali je lahko poleg zaupnika v podjetju imenovana tudi komisija, ki zaupniku pomaga? So lahko člani te komisije zaposleni pri matični (krovni) družbi? Ali je lahko eden od zaupnikov zaposlen pri matični (krovni) družbi? So kakršne koli omejitve v zvezi s tem?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar