Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali je treba vsakič, ko se spremeni zaupnik ali dopolni administrativno osebje, spremeniti tudi notranji akt? Ali lahko poslovodstvo imenuje zaupnika s sklepom, z internim aktom pa se uredi zgolj postopek?

Category: Zasebni sektor

Zakonodajalec ni predvidel obligatorne obličnosti akta, s katerim oziroma na kakšen način bi se imenoval zaupnik, pomembno je le, da ga vsak zavezanec ima in da so vse informacije (akt in zaupnik) ustrezno objavljene in dostopne potencialnim prijaviteljem. Na zavezancu je tako, kako bo imenoval zaupnika – z internim aktom, s sklepom, z odločbo ipd.

V praksi priporočamo, da je se zaupnika imenuje s sklepom o imenovanju in je kot takšen priloga notranjega akta, s čimer je enostavneje urejati tudi vsakršne spremembe glede zaupnika.

Ali je treba vsakič, ko se spremeni zaupnik ali dopolni administrativno osebje, spremeniti tudi notranji akt? Ali lahko poslovodstvo imenuje zaupnika s sklepom, z internim aktom pa se uredi zgolj postopek?
Ali je treba vsakič, ko se spremeni zaupnik ali dopolni administrativno osebje, spremeniti tudi notranji akt? Ali lahko poslovodstvo imenuje zaupnika s sklepom, z internim aktom pa se uredi zgolj postopek?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar