Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Prijave po ZZPri bomo evidentirali v enotno evidenco prijav (enako kot ostale prijave), kjer se vpisujejo tudi podatki o prijavitelju (tako predvideva tudi ZZPri v 7. členu). Že sedaj velja zakonska določba o varovanju tajnosti vira prijave, ki ga izvajamo z ustreznim dodeljevanjem pravic dostopa do evidence. Ali je po ZZPri to kaj drugače mišljeno? Kako v praksi naj bi to izvajali, če gre za posebno varovanje vira prijave zaradi možnosti povračilnih ukrepov?

Category: Javni sektor

Prijavo se v skladu s 7. členom ZZPri evidentira v evidenci prijav tako, da se upošteva prepoved razkritja identitete in zaupnosti iz 6. člena. Zunanje prijave se tako evidentira v zadevo z drugo klasifikacijsko številko in ne v enotno evidenco prijav.

Glede evidentiranja notranjih prijav v javnem sektorju pa so posebnosti, za kar je pristojno Ministrstvo za javno upravo, ki je pripravilo gradivo (Upravljanje dokumentarnega gradiva na podlagi Zakona o zaščiti prijaviteljev v informacijskem sistemu za vodenje evidence dokumentarnega gradiva SPIS 4 in SPIS 1.45 iz marca 2023) in je dostopno na: https://www.gov.si/novice/2023-02-22-veljati-je-zacel-zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zvizgacev/ (zavihek Gradivo).

Prijave po ZZPri bomo evidentirali v enotno evidenco prijav (enako kot ostale prijave), kjer se vpisujejo tudi podatki o prijavitelju (tako predvideva tudi ZZPri v 7. členu). Že sedaj velja zakonska določba o varovanju tajnosti vira prijave, ki ga izvajamo z ustreznim dodeljevanjem pravic dostopa do evidence. Ali je po ZZPri to kaj drugače mišljeno? Kako v praksi naj bi to izvajali, če gre za posebno varovanje vira prijave zaradi možnosti povračilnih ukrepov?
Prijave po ZZPri bomo evidentirali v enotno evidenco prijav (enako kot ostale prijave), kjer se vpisujejo tudi podatki o prijavitelju (tako predvideva tudi ZZPri v 7. členu). Že sedaj velja zakonska določba o varovanju tajnosti vira prijave, ki ga izvajamo z ustreznim dodeljevanjem pravic dostopa do evidence. Ali je po ZZPri to kaj drugače mišljeno? Kako v praksi naj bi to izvajali, če gre za posebno varovanje vira prijave zaradi možnosti povračilnih ukrepov?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar