Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Po ZZPri je predpisana hramba pet let po koncu postopka. Kaj je mišljeno s koncem postopka (pravnomočnost, dokončnost)? Kako dolgo se hranijo podatki, če postopek ni uveden (npr. pet let je zastaralni rok za uvedbo davčnega nadzora)? Ali lahko v tem primeru brišemo te podatke, če v petih letih ne izvedemo nadzora?

Category: Javni sektor

V tem primeru veljajo navodila Ministrstva za javno upravo in splošni predpisi o ureditvi dokumentarnega gradiva (Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) ter Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17) oziroma hrambe (če drug zakon ne določa drugače).

Ministrstvo za javno upravo je s tem v zvezi pripravilo n gradivo:

Po ZZPri je predpisana hramba pet let po koncu postopka. Kaj je mišljeno s koncem postopka (pravnomočnost, dokončnost)? Kako dolgo se hranijo podatki, če postopek ni uveden (npr. pet let je zastaralni rok za uvedbo davčnega nadzora)? Ali lahko v tem primeru brišemo te podatke, če v petih letih ne izvedemo nadzora?
Po ZZPri je predpisana hramba pet let po koncu postopka. Kaj je mišljeno s koncem postopka (pravnomočnost, dokončnost)? Kako dolgo se hranijo podatki, če postopek ni uveden (npr. pet let je zastaralni rok za uvedbo davčnega nadzora)? Ali lahko v tem primeru brišemo te podatke, če v petih letih ne izvedemo nadzora?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar