Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ob prijavi svojega delodajalca, poslani po predpisani zunanji poti, prijavitelj izrecno ne navede, da obstaja tveganje povračilnih ukrepov. Ali moramo v teh primerih še vedno presojati (prvi odst. 17. člena), ali je potrebna zaščita prijavitelja (povezava s sedmim odstavkom 16. člena ZZPri)?

Category: Javni sektor

V vsakem primeru mora organ za zunanjo prijavo obravnavati prijavo (t. i. predhodni preizkus). Če organ pri obravnavi prijave presodi, da je potrebna zaščita prijavitelja zaradi tveganja za povračilne ukrepe, ki ga navaja prijavitelj, ali pa to izhaja iz okoliščin prijave, ali če je do poskusa ali povračilnega ukrepa že prišlo, potem je treba prijavo dodeliti uradni osebi za zunanjo prijavo, ki prijavitelju svetuje o zaščiti v skladu s 7. poglavjem  ZZPri.

Če organ ne identificira tveganja za povračilne ukrepe, potem prijave ne vodi po določbah ZZPri, pač pa po področnih predpisih (pristojnost organa).

Ob prijavi svojega delodajalca, poslani po predpisani zunanji poti, prijavitelj izrecno ne navede, da obstaja tveganje povračilnih ukrepov. Ali moramo v teh primerih še vedno presojati (prvi odst. 17. člena), ali je potrebna zaščita prijavitelja (povezava s sedmim odstavkom 16. člena ZZPri)?
Ob prijavi svojega delodajalca, poslani po predpisani zunanji poti, prijavitelj izrecno ne navede, da obstaja tveganje povračilnih ukrepov. Ali moramo v teh primerih še vedno presojati (prvi odst. 17. člena), ali je potrebna zaščita prijavitelja (povezava s sedmim odstavkom 16. člena ZZPri)?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar