Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali se preverjanje izpolnjenosti pogojev za podajo zunanje prijave iz 13. člena ZZPri preverja in, v kateri fazi postopka? Kakšne so posledice morebitne kršitve teh pogojev (ali je to zgolj programska norma)?

Category: Javni sektor

Prijavitelj informacijo o kršitvi poda v skladu s 13. členom ZZPri) neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če notranja pot za prijavo ni vzpostavljena, če notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje za povračilne ukrepe. Pri tem je treba paziti na naslednje pogoje (5. člen ZZPri), ki morajo biti uresničeni, da gre za zunanjo prijavo po ZZPri:

  • prijava ni bila podana dve leti ali več po prenehanju kršitve,
  • gre za prijavo o kršitvi, ki se je zgodila v delovnem okolju prijavitelja,
  • če je prijavitelj iz utemeljenih razlogov menil, da so bile prijavljene informacije o kršitvah ob prijavi resnične, in je podal notranjo prijavo v skladu z 8. členom tega zakona, zunanjo prijavo v skladu s 13. členom tega zakona ali javno razkril informacije o kršitvah v skladu z 18. členom tega zakona.

Organ za zunanjo prijavo obravnava prijavo prijavitelja, ki pri organu uveljavlja svoje pravice, po ZZPri le, če prijavitelj v prijavi izrecno navede, da obstaja tveganje povračilnih ukrepov in da potrebuje zaščito kot prijavitelj po tem zakonu. Če se ugotovi, da ne gre za prijavo po ZZPri, se postopek vodi po področni zakonodaji oziroma v skladu s pristojnostmi organa, ki je prijavo prejel v reševanje.

Ali se preverjanje izpolnjenosti pogojev za podajo zunanje prijave iz 13. člena ZZPri preverja in, v kateri fazi postopka? Kakšne so posledice morebitne kršitve teh pogojev (ali je to zgolj programska norma)?
Ali se preverjanje izpolnjenosti pogojev za podajo zunanje prijave iz 13. člena ZZPri preverja in, v kateri fazi postopka? Kakšne so posledice morebitne kršitve teh pogojev (ali je to zgolj programska norma)?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar