Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kot kaže, prejmeta zaupnik in poslovodstvo enako poročilo. Z vidika varstva osebnih podatkov, varovanja poslovne skrivnosti idr. ni razumno, da se prijavitelju razkrijejo vse ugotovljene podrobnosti in predlogi ukrepov, ki niso nujno še tudi realizirani, npr. v primeru delovnopravnih postopkov. Drži?

Categories: Zasebni sektor, Zaupniki

V skladu z ZZPri zaupnik:

  1. ob upoštevanju zaščite identitete prijavitelja z ugotovitvami iz poročila seznani vodstvo zavezanca (vodstvo torej prejme anonimizirane ugotovitve postopka),
  2. ob koncu obravnave prijave, najpozneje pa v treh mesecih od prejema prijave, prijavitelja obvesti o utemeljenosti prijave, predlaganih in izvedenih ukrepih, izidu postopka oziroma o stanju postopka z notranjo prijavo, če postopki za odpravo kršitev po treh mesecih še niso končani.
Kot kaže, prejmeta zaupnik in poslovodstvo enako poročilo. Z vidika varstva osebnih podatkov, varovanja poslovne skrivnosti idr. ni razumno, da se prijavitelju razkrijejo vse ugotovljene podrobnosti in predlogi ukrepov, ki niso nujno še tudi realizirani, npr. v primeru delovnopravnih postopkov. Drži?
Kot kaže, prejmeta zaupnik in poslovodstvo enako poročilo. Z vidika varstva osebnih podatkov, varovanja poslovne skrivnosti idr. ni razumno, da se prijavitelju razkrijejo vse ugotovljene podrobnosti in predlogi ukrepov, ki niso nujno še tudi realizirani, npr. v primeru delovnopravnih postopkov. Drži?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar