Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Smo podjetje s približno 250 zaposlenimi in imamo redno in pogosto fluktuacijo delovne sile. Ali je treba določiti nek presečni datum glede števila zaposlenih oziroma neko povprečno število zaposlenih ipd., saj je to pomembno zaradi ne/vzpostavitve sistema zaščite prijaviteljev?

Category: Zasebni sektor

Uvodoma poudarjamo, da so zavezanci, ki imajo obveznost vzpostavitve sistema zaščite prijaviteljev, subjekti v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi.

Zakonodajalec v tem primeru ni določil nekega presečnega datuma (bodisi prvi delovni dan koledarskega leta ali dan pričetka veljavnosti ZZPri glede števila zaposlenih. Zakonodajalec je v 33. členu ZZPri zgolj predpisal, da morajo:

  • zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo 250 ali več zaposlenih, in zavezanci v javnem sektorju vzpostaviti poti za notranjo prijavo v 90 dneh od uveljavitve tega zakona,
  • zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo do 249 zaposlenih, vzpostaviti poti za notranjo prijavo do 17. decembra 2023,
  • organi za zunanjo prijavo vzpostaviti poti za zunanjo prijavo v 90 dneh od uveljavitve ZZPri.

Če trenutno družba nima več kot 50 zaposlenih, jih bo pa zagotovo imela, priporočamo, da tudi slednje vzpostavijo notranje prijavne poti. Navedeno je predvsem pomembno v trenutku, če bi prijavitelj podal prijavo po notranji poti, pa slednja ni vzpostavljena, število zaposlenih pa takrat presega 50, potem je tak subjekt v prekršku.

Smo podjetje s približno 250 zaposlenimi in imamo redno in pogosto fluktuacijo delovne sile. Ali je treba določiti nek presečni datum glede števila zaposlenih oziroma neko povprečno število zaposlenih ipd., saj je to pomembno zaradi ne/vzpostavitve sistema zaščite prijaviteljev?
Smo podjetje s približno 250 zaposlenimi in imamo redno in pogosto fluktuacijo delovne sile. Ali je treba določiti nek presečni datum glede števila zaposlenih oziroma neko povprečno število zaposlenih ipd., saj je to pomembno zaradi ne/vzpostavitve sistema zaščite prijaviteljev?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar