Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Končno poročilo zaupnika po 12. členu ZZPri zajema tako predlagane kot izvedene ukrepe – s predpostavko, da so vsi (korektivni, preventivni …) ukrepi izvedeni pred pripravo končnega poročila, znotraj obdobja 3 mesecev. V praksi lahko preiskava traja dlje oz. je potreben dodaten čas za izvedbo ukrepov, še posebej če se zadeva razširi glede na inicialno prijavo. V tem primeru torej velja, da se obvesti prijavitelja o statusu procesa oz. zakaj se preiskava podaljšuje, poročilo pa se pripravi ob dejanskem zaključku?

Categories: Javni sektor, Prijavitelji, Zasebni sektor, Zaupniki

Zaupnik ob koncu obravnave prijave, najpozneje pa v treh mesecih od prejema prijave prijavitelja, obvesti o utemeljenosti prijave, predlaganih in izvedenih ukrepih, izidu postopka, oziroma o stanju postopka z notranjo prijavo, če postopki za odpravo kršitev po treh mesecih še niso končani.

Če preiskava traja dlje, se prijavitelja prav tako v treh mesecih obvesti o fazi, v kateri je postopek, in se ga nato obvesti ob zaključku. Za pripravo končnega poročila vodstvu oziroma predstojniku zakon ne predpisuje roka, priporočamo pa da se z izidom postopka obvesti vodstvo čimprej oziroma v ustreznem času glede na naravo kršitve.

Končno poročilo zaupnika po 12. členu ZZPri zajema tako predlagane kot izvedene ukrepe – s predpostavko, da so vsi (korektivni, preventivni …) ukrepi izvedeni pred pripravo končnega poročila, znotraj obdobja 3 mesecev. V praksi lahko preiskava traja dlje oz. je potreben dodaten čas za izvedbo ukrepov, še posebej če se zadeva razširi glede na inicialno prijavo. V tem primeru torej velja, da se obvesti prijavitelja o statusu procesa oz. zakaj se preiskava podaljšuje, poročilo pa se pripravi ob dejanskem zaključku?
Končno poročilo zaupnika po 12. členu ZZPri zajema tako predlagane kot izvedene ukrepe – s predpostavko, da so vsi (korektivni, preventivni …) ukrepi izvedeni pred pripravo končnega poročila, znotraj obdobja 3 mesecev. V praksi lahko preiskava traja dlje oz. je potreben dodaten čas za izvedbo ukrepov, še posebej če se zadeva razširi glede na inicialno prijavo. V tem primeru torej velja, da se obvesti prijavitelja o statusu procesa oz. zakaj se preiskava podaljšuje, poročilo pa se pripravi ob dejanskem zaključku?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar