Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kakšno je razmerje med pooblaščencem za sprejem prijave glede trpinčenja na delovnem mestu (mobing) in zaupnikom?

Categories: Javni sektor, Zasebni sektor, Zaupniki

V tem primeru opozarjamo, da gre v skladu z ureditvijo v RS za dva različna postopka / instituta: sistem zaščite prijaviteljev po ZZPri ter sistem prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu po Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; ZDR-1).

Kakšno je razmerje med pooblaščencem za sprejem prijave glede trpinčenja na delovnem mestu (mobing) in zaupnikom?
Kakšno je razmerje med pooblaščencem za sprejem prijave glede trpinčenja na delovnem mestu (mobing) in zaupnikom?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar