Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kako ravnati s prijavami kršitev, ki so starejše od dveh let?

Categories: Javni sektor, Zasebni sektor, Zaupniki

Namen ZZPri je, da se prijavitelje spodbudi, da prijavo vložijo čimprej po storjeni kršitvi, ko je v zvezi s kršitvijo še mogoče kaj narediti in odpraviti ali zmanjšati škodo. S tem v zvezi je zakonodajalec tudi predpisal »zastaralni rok«, in sicer, da prijavitelj ni upravičen do zaščite po tem zakonu, če je prijavo podal dve leti ali več po prenehanju kršitve.

Opozarjamo pa na šesti odstavek 11. člena ZZPri, ki določa, da če zaupnik ugotovi, da pogoji za obravnavo prijave niso izpolnjeni, pa lahko kljub temu na lastno pobudo ukrene, kar meni, da je treba za odpravo kršitve, če tako presodi zaradi teže posledic kršitve. Pri tem varuje identiteto prijavitelja v skladu s 6. členom ZZPri.

Kako ravnati s prijavami kršitev, ki so starejše od dveh let?
Kako ravnati s prijavami kršitev, ki so starejše od dveh let?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar