Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali je tudi zunanji ponudnik storitve sprejemanja prijav lahko zaupnik?

Categories: Zasebni sektor, Zaupniki

Ne, zaupnik je lahko v skladu s 4. členom ZZPri ena ali več zaupanja vrednih oseb, ki so zaposlene pri zaupniku, medtem ko si lahko zavezanci iz zasebnega sektorja z manj kot 250 zaposlenimi delijo sredstva za prejemanje prijav in preiskave prijavljenih kršitev. Zunanji ponudnik storitve prejemanja prijav je torej lahko zgolj in samo subjekt za prejemanje prijav, med tem ko zaupnik obravnava prijave, nudi informacije o zaščiti, o postopkih za zunanjo prijavo ipd. Treba je še opozoriti, da je treba v primeru, ko se zavezanec odloči za zunanjega ponudnika prejemanja prijav, z notranjim aktom urediti obveznosti, pravice, dolžnosti in odgovornosti zunanjega ponudnika.

Ali je tudi zunanji ponudnik storitve sprejemanja prijav lahko zaupnik?
Ali je tudi zunanji ponudnik storitve sprejemanja prijav lahko zaupnik?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar