Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Občine in skupne občinske uprave

Je lahko imenovanje zaupnika tudi na drugačen način – če ga imenujemo z internim aktom, bo pri vsaki zamenjavi zaupnika treba spreminjati interni akt (lahko bi ga imenovali z ločenim sklepom, interni akt pa ostaja nespremenjen)?

Vsi zavezanci morajo v skladu s štirinajstem odstavkom 9. člena ZZPri sprejeti notranji akt, v katerem opišejo notranjo pot za prijavo in opredelijo zlasti: zaupnika, po potrebi pa tudi administrativno osebje oziroma informacijsko podprt način prejema in evidentiranja prijav ter morebitnega zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav; elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za[…]

Ali bi lahko bila zaupnik tudi oseba, zaposlena v okviru skupne občinske uprave, na delovnem mestu pooblaščena za varstvo osebnih podatkov?

ZZPri v šestem odstavku 9. člena zgolj določa, da morajo zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo izmed zaposlenih imenovati zaupnika, pri čemer je zaupnik (12. točka 4. člena ZZPri) ena ali več zaupanja vrednih oseb ali notranja organizacijska enota za prejem in obravnavo notranjih prijav. Samoupravne lokalne skupnosti lahko v skladu z osmim odstavkom[…]

Ali je lahko zaupnik kot del skupne občinske uprave?

Samoupravne lokalne skupnosti lahko v skladu z osmim odstavkom 9. člena ZZPri vzpostavijo skupno notranjo pot za prejem prijav, ki jo upravlja ena od vključenih samoupravnih lokalnih skupnosti ali skupna občinska uprava. Vsaka samoupravna lokalna skupnost s 50 ali več zaposlenimi pa mora kljub temu imenovati svojega zaupnika.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar