Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Javni sektor

Kaj, če ravnatelj pritiska na zaupnika?

Zaupnik obravnava prijavo skrbno, zaupno in samostojno in pri tem ni vezan na navodila v posamezni zadevi. Če zaupnik pri svojem delu zazna nepravilnosti s strani ravnatelja, lahko tudi sam postane prijavitelj po določbi prvega odstavka 5. člena ZZPri in poda prijavo organu za zunanjo prijavo, ki so taksativno našteti v 14. členu ZZPri.

Kaj lahko storimo, če nihče na šoli ne želi prevzeti nalog zaupnika? Ga lahko ravnatelj kar določi?

Poslovodna oseba lahko v okviru svojih pristojnosti sam določi zaupnika. ZZPri s tem v zvezi ne predpisuje posebnih pravil oziroma postopkov, razen to, da zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo izmed zaposlenih imenujejo zaupnika. Iz navedenega izhaja, da je zagotovitev zaupnika zakonska dolžnost zavezanca. Sam postopek in način imenovanja zaupnika pa mora biti predpisan[…]

Ali se lahko ustanovi skupina več zaupnikov npr. iz več vrtcev ali šol, ker en sam težko odloča, presoja o različnih nepravilnostih – v primeru, da se organizira skupina na nivoju občine?

ZZPri v 12. točki 4. člena določa, da je zaupnik ena ali več zaupanja vrednih oseb ali notranja organizacijska enota za prejem in obravnavo notranjih prijav. S tem v zvezi priporočamo, da sta zaupnika vsaj dva (razlogi: nadomeščanja, odsotnosti, poznavanje več področij ipd.). Omenjeno se predpiše oziroma določi v notranjem aktu.

Če več vrtcev izbere skupnega zaupnika, ali mora vsak vrtec sprejeti svoj interni akt in svoja navodila ali pa so vsi dokumenti, ki so pod istim zaupnikom, enotni za vse vrtce?

Notranja pot za prijavo se vzpostavi tako, da se določi poseben elektronski naslov in telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav ter ukrepe za preprečitev razkritja identitete prijavitelja in da se imenuje zaupnika. Osnovne šole, vrtci, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na območju iste[…]

Je lahko imenovanje zaupnika tudi na drugačen način – če ga imenujemo z internim aktom, bo pri vsaki zamenjavi zaupnika treba spreminjati interni akt (lahko bi ga imenovali z ločenim sklepom, interni akt pa ostaja nespremenjen)?

Vsi zavezanci morajo v skladu s štirinajstem odstavkom 9. člena ZZPri sprejeti notranji akt, v katerem opišejo notranjo pot za prijavo in opredelijo zlasti: zaupnika, po potrebi pa tudi administrativno osebje oziroma informacijsko podprt način prejema in evidentiranja prijav ter morebitnega zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav; elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar