Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali bi lahko bila zaupnik tudi oseba, zaposlena v okviru skupne občinske uprave, na delovnem mestu pooblaščena za varstvo osebnih podatkov?

Categories: Javni sektor, Občine in skupne občinske uprave

ZZPri v šestem odstavku 9. člena zgolj določa, da morajo zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo izmed zaposlenih imenovati zaupnika, pri čemer je zaupnik (12. točka 4. člena ZZPri) ena ali več zaupanja vrednih oseb ali notranja organizacijska enota za prejem in obravnavo notranjih prijav. Samoupravne lokalne skupnosti lahko v skladu z osmim odstavkom 9. člena ZZPri vzpostavijo skupno notranjo pot za prejem prijav, ki jo upravlja ena od vključenih samoupravnih lokalnih skupnosti ali skupna občinska uprava. Vsaka samoupravna lokalna skupnost s 50 ali več zaposlenimi pa mora imenovati svojega zaupnika.

Na podlagi navedenega je zaključiti, da mora biti zaupnik zaposlen pri samem zavezancu, medtem pa je lahko skupna prijavna pot organizirana v okviru Skupne občinske uprave.

Ali bi lahko bila zaupnik tudi oseba, zaposlena v okviru skupne občinske uprave, na delovnem mestu pooblaščena za varstvo osebnih podatkov?
Ali bi lahko bila zaupnik tudi oseba, zaposlena v okviru skupne občinske uprave, na delovnem mestu pooblaščena za varstvo osebnih podatkov?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar