Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Če več vrtcev izbere skupnega zaupnika, ali mora vsak vrtec sprejeti svoj interni akt in svoja navodila ali pa so vsi dokumenti, ki so pod istim zaupnikom, enotni za vse vrtce?

Categories: Javni sektor, Šole

Notranja pot za prijavo se vzpostavi tako, da se določi poseben elektronski naslov in telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav ter ukrepe za preprečitev razkritja identitete prijavitelja in da se imenuje zaupnika. Osnovne šole, vrtci, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na območju iste samoupravne lokalne skupnosti lahko vzpostavijo skupno notranjo pot za prijavo, ki jo upravlja eden od vključenih zavodov ali samoupravna lokalna skupnost.

S tem v zvezi zaključujemo, da se pri skupni notranji poti sprejme en notranji akt, ki pa ga podpišejo zastopniki vseh sodelujočih zavodov. Priporočamo pa, da v navedenem notranjem aktu vključeni zavodi uredijo vsa medsebojna razmerja.

Če več vrtcev izbere skupnega zaupnika, ali mora vsak vrtec sprejeti svoj interni akt in svoja navodila ali pa so vsi dokumenti, ki so pod istim zaupnikom, enotni za vse vrtce?
Če več vrtcev izbere skupnega zaupnika, ali mora vsak vrtec sprejeti svoj interni akt in svoja navodila ali pa so vsi dokumenti, ki so pod istim zaupnikom, enotni za vse vrtce?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar