Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kaj lahko storimo, če nihče na šoli ne želi prevzeti nalog zaupnika? Ga lahko ravnatelj kar določi?

Categories: Javni sektor, Šole

Poslovodna oseba lahko v okviru svojih pristojnosti sam določi zaupnika. ZZPri s tem v zvezi ne predpisuje posebnih pravil oziroma postopkov, razen to, da zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo izmed zaposlenih imenujejo zaupnika. Iz navedenega izhaja, da je zagotovitev zaupnika zakonska dolžnost zavezanca. Sam postopek in način imenovanja zaupnika pa mora biti predpisan v notranjem aktu.

Kaj lahko storimo, če nihče na šoli ne želi prevzeti nalog zaupnika? Ga lahko ravnatelj kar določi?
Kaj lahko storimo, če nihče na šoli ne želi prevzeti nalog zaupnika? Ga lahko ravnatelj kar določi?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar