Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 43. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 43. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 15. 12. 2023, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 40. seje senata Komisije, Zapisnika 41. seje senata Komisije in Zapisnika 42. seje (dopisna seja) senata Komisije
2. Obravnava Osnutka Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava Ugotovitev
4. Predlog Dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti (26. člen ZIntPK)
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
David Lapornik, namestnik predsednika

Sklic 43. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar