Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 23. 11. 2023

Tržnica idej: od integritete v šolah do integritetne družbe

Na Osnovni Šoli Brezovica pri Ljubljani se je danes pod naslovom Tržnica idej odvijal zaključni dogodek pilotnega projekta Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah, ki ga od leta 2021 skupaj koordinirata Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ). Gre za prvi korak pri umeščanju vsebin za krepitev integritete v osnovne šole[…]

Sklic 40. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 40. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 28. 11.[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar