Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 1. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 1. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 4. 1. 2023, z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog Sklepa o popravi pomote

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do dne, 5. 1. 2023, do 14.00 ure, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si, posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje, z dne 4. 1. 2022, ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednika

Sklic 1. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar