Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 04. 01. 2023

Osebe, odgovorne za javna naročila: posebna pozornost pri poročanju premoženjskega stanja

Vsakega januarja, ko morajo do konca meseca zavezanci poročati Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) o premoženjskem stanju, zaznavamo največ vprašanj zavezancev s področja javnih naročil. V izogib nejasnostim in klicem zato v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše dileme, povezane s prijavo premoženjskega stanja za osebe, odgovorne za javna naročila. Več informacij o dolžnosti prijave premoženjskega stanja lahko[…]

Opomnik zavezancem za poročanje o premoženjskem stanju: rok do 31. 1. 2023

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) obvešča, da bodo za področje premoženjskega stanja do vključno 15. februarja 2023 začasno spremenjene uradne ure, ki bodo v tem času vsak delovni dan med 9. in 12. uro ter 12.30 in 14. uro. V tem času lahko za vsebinska vprašanja, povezana s prijavo premoženjskega stanja, pokličete Komisijo na telefonsko[…]

Sklic 1. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 1. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 4. 1.[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar