Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 19. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 19. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 6. 5. 2022, ob 9.30 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 17. seje (dopisne seje) senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev s Priporočili
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
5. Predlog Opozorila o nezdružljivosti funkcij
6. Predlog Sklepa senatu Komisije
7. Predlog Odločbe o izbrisu lobista iz registra lobistov
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 19. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar