Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Matej Slapar

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Kamnik Mateja Slaparja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 35. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po dvanajstem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 1. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Matej Slapar

OPIS OKOLIŠČIN: Odgovorna oseba Občine Kamnik je naročila blago od dobavitelja, za katerega je veljala prepoved poslovanja z Občino Kamnik.

SANKCIJA: Izrečen opomin

Odločitev o omejitvah poslovanja: Matej Slapar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar