Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 18. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 18. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 5. 5. 2022, z naslednjim dnevnim redom:

1. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2021

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 8.00 do 12.00 ure, dne 5. 5. 2022, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 5. 5. 2022 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 18. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar