Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 17. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 17. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 20. 4. 2022, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 16. seje (dopisne seje )senata Komisije
2. Predlog za uvedbo postopka
3. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog Ugotovitev
5. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do dne, 22. 4. 2022 do 12.00 ure, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 20. 4. 2022 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 17. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar