Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kršitev integritete župana Občine Radenci Romana Leljaka

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem župana Občine Radenci Romana Leljaka. Ugotovila je, da je župan s svojim ravnanjem pri izvajanju nedovoljenega poskusa vplivanja na zakonito zastopnico gospodarske družbe, da umakne svoje prijave na razpise Občine Radenci, kršil integriteto. Ugotovitve so pravnomočne.

Komisija je leta 2020 prejela prijavo o sumu kršitve integritete župana Občine Radenci Romana Leljaka. Ta naj bi maja 2020 ustno in pisno grozil zakoniti zastopnici določene gospodarske družbe, in sicer 9. maja 2020 z MMS sporočilom z neprimerno vsebino oz. grožnjami, 11. maja 2020 pa na sestanku pri zakoniti zastopnici s ponovnimi grožnjami in pričakovanji, da bo njena družba umaknila svoje prijave z razpisov Občine Radenci, dokler občina plačuje oskrbnino njenega sorodnika.

V postopku je Komisija pridobila oziroma vpogledala v dokumentacijo Občine Ljutomer, Občine Radenci, Policijske uprave Murska Sobota, Okrožnih državnih tožilstev Murska Sobota in Ptuj, Državne revizijske komisije ter zakonite zastopnice gospodarske družbe in obravnavane osebe, Romana Leljaka. Opravila je tudi razgovora z obravnavano osebo in pričo.

Reševanje legitimnih zadev na nelegalen način

Komisija je ugotovila, da je Roman Leljak s tem, ko je pisno in ustno skušal vplivati na zakonito zastopnico gospodarske družbe, da umakne svoje prijave z razpisov Občine Radenci, izvajal nedovoljen poskus vplivanja na njeno legalno pravico sodelovanja v postopkih javnega naročanja in s tem kršil integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Župan je namreč s svojim ravnanjem presegel namen opravljanja svoje javne funkcije z vidika pravnega oz. etičnega delovanja.

Kljub temu, da grožnje sicer niso bile uresničene (podjetje se je prijavilo na javni razpis in bilo tudi izbrano kot najugodnejši ponudnik za izvedbo naročila) in četudi je župan zatrjeval, da je zasledoval javni interes in želel urejati sicer legitimne zadeve (da občina ne bi plačevala oskrbnine sorodniku lastnice podjetja, ki sicer dobro posluje), pa je ravnal na povsem neprimeren oziroma nelegalen način in svojo funkcijo uporabil v nasprotju s pričakovanim etičnim delovanjem, pravno dopustnimi cilji, vezanimi na javno-naročniška načela, ter s tem kršil integriteto. Integriteta je namreč v skladu z definicijo ZIntPK opredeljena kot »pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi«.

Z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje Komisija v nadaljevanju objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru skupaj z izjasnitvami obravnavane osebe, kot to določa 6. odstavek 11. člena ZIntPK (javna objava po preteku roka za vložitev upravnega spora). Obravnavana oseba v postopku ni sprožila upravnega spora zoper ugotovitve, zato so te pravnomočne.

Ugotovitve_06215-1-2021-41
1. izjasnitev_06215-1-2021-35
2. izjasnitev_06215-1-2021-36
3. izjasnitev_06215-1-2021-38
4. izjasnitev_06215-1-2021-39

Kršitev integritete župana Občine Radenci Romana Leljaka
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar