Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Druge ugotovitve o kršitvi integritete nekdanjega državnega sekretarja MGRT

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja druge pravnomočne ugotovitve o kršitvi integritete nekdanjega državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Aleša Cantaruttija v povezavi z njegovim ravnanjem pri nabavah zaščitne opreme.

V konkretnem primeru je Komisija ugotovila, da je marca in aprila 2020 tedanji državni sekretar na MGRT Aleš Cantarutti v povezavi z naročili zaščitne opreme pri družbi MEDICOP z več dejanji neutemeljeno posegal v delo Zavoda RS za blagovne rezerve, privilegiral točno določenega ponudnika ter s tem omogočil neenakopravno obravnavo ponudnikov. V zvezi s sklenjenimi pogodbami z družbo MEDICOP je namreč državni sekretar nepooblaščeno odobril hitro realizacijo nakupa kisika, poslal več navodil za realizacijo ponudb oziroma pogodb ter se vpletel v urejanje bančne garancije. V funkciji državnega sekretarja teh pristojnosti ni imel, saj je bil za vodenje postopkov javnega naročanja za nabave zaščitne opreme pooblaščen Zavod za blagovne rezerve.

Ravnanje v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo državnega sekretarja

Z navedenim je tedanji državni sekretar kršil 17. člen Zakona o državni upravi in prekoračil svoje pristojnosti ter s tem ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo državnega sekretarja, kar predstavlja kršitev integritete. V skladu z ZIntPK je integriteta »pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi«.

Tudi v izrednih razmerah je nujno zagotoviti enakopravno obravnavo in transparentnost postopkov

Komisija ob tem ponovno poudarja, da je kljub izrednim razmeram, ki so narekovale hitrost in način izvedbe postopkov v tistem času, nujno, da so ponudniki obravnavani na enak način, da so postopki transparentni in so tako zagotovljeni vsaj minimalni standardi javnega naročanja. Z navedenimi ravnanji tedanjega državnega sekretarja pa je bilo določenemu ponudniku omogočeno boljše pogajalsko izhodišče. S tem se izniči načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali objektivno presojo, krepijo pa se klientelizem, korupcijska tveganja in netransparentno odločanje.

Komisija v skladu s svojo nalogo krepitve integritete in pravne države ter preprečevanja korupcije z namenom ozaveščanja in vzpostavljanja ustreznih standardov v delovanju funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje v nadaljevanju objavlja ugotovitve v celoti (v skladu z določbami predpisov, ki urejajo varstvo določenih vrst podatkov). Ugotovitve so pravnomočne, obravnavana oseba zoper njih ni vložila upravnega spora niti ni podala izjasnitve nanje. Gre za druge ugotovitve kršitve integritete Aleša Cantaruttija, tokrat v povezavi z njegovimi ravnanji pri nabavi zaščitne opreme pri družbi MEDICOP, saj Komisija postopke preiskav vodi smiselno glede na različne sklenjene posle. V prvih ugotovitvah je bila kršitev integritete ugotovljena v posredovanjih za posle družbe HMEZAD – TNT. Postopki pred Komisijo v povezavi z nabavo zaščitne opreme so s tem zoper to obravnavano osebo v celoti zaključeni.

ugotovitve_objava_21.10.2021

Druge ugotovitve o kršitvi integritete nekdanjega državnega sekretarja MGRT
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar