Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Tematski nadzor nabav zaščitne opreme: Komisija zaznala vrsto korupcijskih tveganj in odgovornim podala priporočila za njihovo odpravo

V tematskem nadzoru, povezanim z nabavo zaščitne opreme v času epidemije koronavirusa spomladi 2020, je Komisija za preprečevanje korupcije zaznala večje število korupcijskih tveganj, zato je odgovornim podala priporočila. Zaznala je tudi nekatere sume kršitev zakonodaje, zato bo v teh primerih delo nadaljevala z uvedbo preiskav.

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) po končanem skrbno in temeljito izvedenem tematskem nadzoru v Zavodu RS za blagovne rezerve in drugih subjektih javnega sektorja, ki so izvajali nabavo zaščitne opreme, potrebne pri obvladovanju širjenja nalezljive bolezni Covid-19, objavlja poročilo in njegov povzetek. Tematski nadzor je potekal od maja 2020, pri čemer je komisija pregledala obsežno dokumentacijo, ki jo je pridobila, opravila razgovore z različnimi posamezniki ter sestanke z različnimi organizacijami. S poročilom in podanimi priporočili želi komisija pristojnim institucijam ponuditi pomoč pri upravljanju zaznanih korupcijskih tveganj z namenom učinkovitega in transparentnega izvajanja postopkov v prihodnje.

»Razumemo zahtevnost in resnost situacije, v kateri je bilo treba ravnati hitro in učinkovito. Zavedamo se, da so bili postopki izvedeni v času izrednih razmer, ko je nujnost dobave zaščitnih sredstev narekovala tudi način izvedbe postopkov. Vendar je tudi v takšnih razmerah treba ravnati odgovorno, transparentno in v skladu z visoko stopnjo integritete,« je ob predstavitvi poročila poudaril predsednik komisije dr. Robert Šumi.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi

Tveganja v vseh fazah postopkov

Komisija je zaznala tveganja v vseh fazah postopkov nabav. Gre za tveganja v povezavi z nedoločnostjo in nejasnostjo vlog posameznih deležnikov celotnega procesa, posledično pa so bila v celotnem postopku zaznana tudi specifična korupcijska tveganja nesledljivosti in netransparentnosti izvedenih postopkov, neenakopravne obravnave ponudnikov in izbranih pogodbenih partnerjev ter vplivanja oseb, ki pristojnosti v postopkih niso imele.

»Z namenom zagotavljanja transparentnosti porabe javnih sredstev je takšna postopkovna tveganja pri nadaljnjih postopkih treba ustrezno zamejiti, zato smo glavnim deležnikom postopkov nabav zaščitne opreme podali priporočila,« je povedala vodja Službe za nadzor in preiskave v komisiji Katja Mihelič Sušnik. Komisija je podala 15 priporočil, ki se nanašajo na natančne opredelitve vlog posameznih deležnikov, natančno opredelitev količin in vrst zaščitne opreme, ki bo predmet nabave, ter potrebnih dokazil, opredelitev meril in kriterijev za izbiro, opredelitev vsebine sklenjenih pogodb, zaščito dobrovernih prijaviteljev …

Le z doslednim upoštevanjem priporočil bo mogoče zagotoviti pregledne, sledljive in transparentne postopke ter upravičiti zaupanje državljanov v pravilnost in zakonitost ravnanja deležnikov procesa nabav, ki predstavljajo pomembno porabo javnih sredstev v interesu zagotavljanja zdravja in varnosti vseh nas.

Vodja Službe za nadzor in preiskave Katja Mihelič Sušnik

Vodja Službe za nadzor in preiskave Katja Mihelič Sušnik

Zaznani sumi kršitev: uvedba preiskav in odstopi drugim organom

Celotno poročilo je komisija danes posredovala glavnim deležnikom postopkov nabav zaščitne opreme: Vladi RS, Zavodu RS za blagovne rezerve, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za zdravje ter Upravi RS za zaščito in reševanje. Posredovano bo tudi drugim organom, ki se ukvarjajo s postopki nabave zaščitne opreme: Računskemu sodišču RS, Finančni upravi RS in Policiji.

Komisija bo svoje delo v prihodnjih dneh nadaljevala z uvedbo posameznih preiskav, saj je v okviru pregleda dokumentacije ugotovila tudi nekatere sume kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s področja protikorupcijske klavzule ter nezakonitih in neetičnih vplivov. V okviru preiskave bo sume kršitev potrdila ali ovrgla, konkretnih informacij pa v zvezi s tem še ne more podati. Komisija je zaznala tudi nekatere sume kršitev s področja dela drugih nadzornih organov. Informacije v zvezi s tem bo odstopila Državni revizijski komisiji, Tržnemu inšpektoratu RS, Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke, Finančni upravi RS, Računskemu sodišču RS ter Policiji.

Tematski nadzor nabav zaščitne opreme: Komisija zaznala vrsto korupcijskih tveganj in odgovornim podala priporočila za njihovo odpravo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar