Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve Komisije v zvezi z ravnanjem Aleksandre Pivec

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z nastanitvijo nekdanje ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020. Ugotovitve so po sodbi Upravnega sodišča RS, ki je tožbeni zahtevek obravnavane osebe zavrnilo, pravnomočne.

Komisija je ugotovitve sprejela 11. 12. 2020, zoper ugotovitve pa je obravnavana oseba vložila tožbo, ki jo je sodišče zavrnilo. Sodbo, ki je že pravnomočna, je Komisija prejela prejšnji teden. 11. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) daje Komisiji pravno podlago, da v primeru vložene tožbe ugotovitve, ki se nanašajo na funkcionarja, po odločitvi sodišča v upravnem sporu objavi na spletni strani.

Sodba Upravnega sodišča (objavljamo jo hkrati z ugotovitvami) v celoti potrjuje pravilnost postopka, ki ga je Komisija vodila v zvezi z nekdanjo ministrico, kot tudi pravilnost ugotovitev Komisije glede kršitev ZIntPK – tako glede kršitve integritete kot glede kršitev določb v zvezi s prepovedjo in omejitvami pri sprejemanju daril v javnem sektorju. Sodišče je ugotovilo, da je Komisija pravilno zapolnila pojem integritete in ugotovila ravnanje v nasprotju z integriteto, ki pomeni pričakovano delovanje in odgovornost javnih funkcionarjev in javnih uslužbencev pri izvrševanju javne oblasti, funkcije, pooblastila ali druge pristojnosti za odločanje. Prav tako je pritrdilo odločitvi Komisije, da je podana kršitev prepovedi in omejitev sprejemanja daril s tem, ko je obravnavana oseba sprejela korist za svoja družinska člana v obliki plačila hotelskih nočitev.

Načelno mnenje glede kršitev integritete

Komisija je na podlagi obravnave več prijav in postopkov ter različnih vprašanj identificirala določena ravnanja, ki dodatno zapolnjujejo pojem kršitve integritete. Z namenom ozaveščanja objavljamo sprejeto načelno mnenje, v skladu s katerim kršitev integritete, kot jo opredeljuje ZIntPK, predstavlja nesprejemljivo ravnanje funkcionarjev in javnih uslužbencev v subjektih javnega sektorja, ki:

  • javnosti podajajo neresnične oziroma zavajajoče izjave o dejstvih, ki so povezane z njihovim ravnanjem, službo ali funkcijo, in s tem ne prispevajo h krepitvi zaupanja javnosti v poštenost opravljanja njihovih javnih nalog,
  • ne spoštujejo omejitev in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril, gostoljubja ali drugih koristi.
V nadaljevanju Komisija objavlja ugotovitve, sodbo in načelno mnenje na način, da je v dokumentih zagotovljeno varstvo osebnih in drugih z zakonom varovanih podatkov. 
 

Ugotovitve o konkretnem primeru

Sodba Upravnega sodišča

Načelno mnenje

Ugotovitve Komisije v zvezi z ravnanjem Aleksandre Pivec
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar