Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje o nasprotju interesov za direktorje ljudskih univerz

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v sodelovanju z Zvezo ljudskih univerz Slovenije danes za direktorje ljudskih univerz izvedla spletno usposabljanje na temo nasprotja interesov. 

V okviru usposabljanja, ki se ga je udeležilo 18 slušateljev slovenskih ljudskih univerz, je vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik podrobno predstavila institut nasprotja interesov, ki predstavlja enega ključnih stebrov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije, transparentnosti, enakopravnosti in objektivnosti odločanja v javnih zadevah ter razpolaganja z javnimi sredstvi. Zato je pomembno, da uradne osebe, med katere spadajo tudi poslovodne osebe in člani svetov javnih zavodov, vnaprej prepoznavajo okoliščine (videza) nasprotja interesov in dosledno upoštevajo dolžnost izogibanja nasprotju interesov v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

Predstavnica Komisije je slušateljem tudi s pomočjo praktičnih primerov razložila, kdaj lahko govorimo o nasprotju interesov in kdaj ne, kako ravnati, ko se znajdemo v okoliščinah nasprotja interesov, odgovarjala pa je tudi na njihova vprašanja.

Današnje usposabljanje je še eno v nizu preventivnih dejavnosti, ki jih Komisija s ciljem krepitve pravne države, integritete in trasparentnosti delovanja družbe redno izvaja za zainteresirane skupine tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Usposabljanje o nasprotju interesov za direktorje ljudskih univerz
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar