Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

Foto: Mankica Kranjec

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je tudi letošnje leto kot partner pristopila k projektu Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani se je danes, na svetovni dan žvižgačev, že tretje leto zapored odvila podpisna slovesnost sodelujočih v skupnem boju proti korupciji in prevaram.

Sporazum o sodelovanju pri organizaciji Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2021, ki ga je v imenu Komisije podpisal namestnik predsednika Simon Savski, je podpisalo 28 partnerjev s skupnim ciljem spodbujanja izmenjave najboljših praks ter ozaveščanja interesnih skupin z željo po zmanjšanju negativnih učinkov prevar, korupcije in drugih vrst gospodarskega kriminala v lokalnem okolju.

Komisija se zaveda in dosledno poudarja izjemno moč preventivnega delovanja, saj ima ozaveščanje o vlogi in pomenu etičnosti ter osebnostne in organizacijske integritete na dolgi rok večji učinek kot kakršna koli represivna dejavnost. Ozaveščanje, ki je predpogoj ustvarjanja zaupanja v ljudi in institucije je potrebno na vseh ravneh družbe (od najvišjih funkcionarjev do otrok v šolah in vrtcih). S tem namenom Komisija v sodelovanju s kompetentnimi institucijami razvija in izvaja različne oblike izobraževanj, usposabljanj, strokovnih posvetov ter se z veseljem odzove na povabilo k sodelovanju pri dogodkih, kakršen je Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah. Tako bo tudi pri izvedbi letošnjega dogodka sodelovala pri različnih različnih aktivnostih.

Foto: Mankica Kranjec

K podpisu sporazuma so poleg Komisije pristopili še Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija, družba Deloitte, Ministrstvo za javno upravo, Računsko sodišče, Urad za preprečevanje pranja denarja, Urad za nadzor proračuna, Urad za mladino, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Slovenski državni holding, Kapitalska družba, društvo Transparency International Slovenia, Združenje bank Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Slovenski inštitut za revizijo, Združenje notranjih revizorjev, Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije, Klub Slovenskih podjetnikov, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Visoka šola za računovodstvo in finance, GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Tax-Fin-Lex in časopisna hiša Delo.

Dr. Yuri Sidorovich, odgovorni partner za revizijo za Deloittovo regijo Južna srednja Evropa, je ob otvoritvi slovesnosti poveal: »Dejstvo je, da nas vse več prepoznava pomen ozaveščanja ter da ta pobuda iz leta v leto raste in pridobiva na ugledu. Zato sem danes še toliko bolj vesel, da smo se zbrali v tako velikem številu. Očitno nam ni vseeno in naša prizadevanja za boljši jutri se nadaljujejo«.

 »Pandemija COVID-19 je prizadela posameznike, vlade in organizacije po vsem svetu, kar je povzročilo zmedo, strah in gospodarsko nestabilnost – situacije, za katere žal vemo, da prevare uspevajo. Ker je letos 21. obletnica Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, si ne predstavljam boljšega časa, da bi se združili v boju proti prevaram.«, je dodal. Na globalni ravni Teden podpira že več kot 1.000 organizacij, kar je največ doslej.

 V okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2021 se bodo med 15. in 19. novembrom zvrstili številni dogodki, konference, predavanja in okrogle mize, vse z namenom ozaveščanja širše javnosti.

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar