Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zadnji dan za oddajo obrazca za prijavo premoženjskega stanja za nove zavezance je 17. 1. 2021

Izteka se rok, do katerega morajo novi zavezanci, določeni v noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), prijaviti premoženjsko stanje.

26. člen ZIntPK-C širi nabor zavezancev, določenih v prvem odstavku 41. člena ZIntPK na člane državnega sveta ter člane organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv.

Novela tudi širi definicijo funkcionarjev in uradnikov na položaju, kot so opredeljeni v 4. členu ZIntPK. Spremenjena definicija funkcionarjev tako obsega generalnega sekretarja vlade, generalnega sekretarja predsednika republike, šefa kabineta predsednika republike, namestnika generalnega sekretarja predsednika republike, svetovalca predsednika republike, če funkcijo opravlja poklicno, generalnega sekretarja državnega zbora, sekretarja državnega sveta (določeni zavezanci so bili zavezanci že prej npr. sekretar državnega sveta). Nova definicija uradnikov na položaju pa širi krog zavezancev tudi na »osebe s posebnimi pooblastili v Banki Slovenije«.

Zgoraj navedeni zavezanci iz prvega odstavka spremenjenega 41. člena ZIntPK, ki po dosedanjih predpisih niso bili zavezani k poročanju premoženjskega stanja Komisiji, so dolžni prvič poročati o premoženjskem stanju prek elektronskega obrazca v dveh mesecih od uveljavitve novele. Rok se tako izteče 17. 1. 2021. Obrazec se odda na portalu eUprave.

Odgovore na najpogostejša vprašanja, povezana s poročanjem premoženjskega stanja, najdete na naslednji povezavi.

Zadnji dan za oddajo obrazca za prijavo premoženjskega stanja za nove zavezance je 17. 1. 2021
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar