Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sporočilo v povezavi z Ugotovitvami o konkretnem primeru glede ravnanj Aleksandre Pivec

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) posreduje odziv v povezavi z objavo Aleksandre Pivec na njeni Facebook strani ter vprašanji novinarjev, ki se nanašajo na navedbe v tej objavi.

Komisija zaradi sprememb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki so začele veljati 17. 11. 2020 in ki so spremenile pogoje za javno objavo ugotovitev Komisije, ne sme objaviti ugotovitev o konkretnem primeru glede Aleksandre Pivec, niti ne sme razkrivati dejanskega stanja, ki ga je ugotovila v postopku in je zapisano v ugotovitvah. Komisijo pri tem izrecno omejujejo določbe šestega in sedmega odstavka 11. člena ZIntPK. Trenutno namreč še teče rok, v katerem lahko obravnavana oseba vloži zahtevo za upravni spor zoper ugotovitve.

V povezavi z navedbami v sporočilu, ki ga je o ugotovitvah Komisije objavila Aleksandra Pivec, lahko pojasnimo, da gre za selektivno podajanje informacij glede Ugotovitev Komisije, ki ne odražajo celovitega dejanskega stanja. Zanikamo navedbe, da bi si bila izrek in obrazložitev ugotovitev v nasprotju. Glede na to, da je Aleksandra Pivec napovedala vložitev tožbe zoper ugotovitve, pojasnjujemo, da je Komisija v postopku, vodenem zoper Aleksandro Pivec, ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK, in v dveh primerih kršitev prvega odstavka v povezavi s tretjim in petim odstavkom 30. člena ZIntPK, ki opredeljuje prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril.

Več informacij, s katerimi bi Komisija razkrila dejansko stanje v sprejetih ugotovitvah, Komisija javnosti zaradi določb šestega in sedmega odstavka 11. člena ZIntPK-C ne more posredovati. Navedeno pa ne predstavlja nikakršnih zadržkov, da ugotovitve o konkretnem primeru javno objavi Aleksandra Pivec sama.

Sporočilo v povezavi z Ugotovitvami o konkretnem primeru glede ravnanj Aleksandre Pivec
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar