Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vrhovno sodišče RS pritrdilo komisiji glede izdaje začasne odredbe v zadevi suma nedovoljenega lobiranja Zdravka Počivalška

Ljubljana, 2. avgusta 2018 – Vrhovno sodišče RS je 26. 7. 2018 v zadevi suma nedovoljenega lobiranja ugodilo pritožbi Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) in zavrnilo zahtevo Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, za izdajo začasne odredbe.

Vrhovno sodišče RS je dne 26. 7. 2018 v upravnem sporu tožeče stranke Zdravka Počivalška v zadevi nedovoljenega lobiranja – začasne odredbe sprejelo Sklep št. I Up 145/2018, s katerim je sklenilo, da se pritožbi komisije ugodi in se Sklep Upravnega sodišča RS št. IV U 107/2018-8 z dne 9. 7. 2018 spremeni tako, da se zahteva tožeče stranke za izdajo začasne odredbe zavrne. S Sklepom št. IV U 107/2018-8 z dne 9. 7. 2018 je namreč Upravno sodišče RS, Oddelek v Celju, zadržalo objavo Ugotovitev o konkretnem primeru Zdravka Počivalška ter po mnenju komisije neutemeljeno onemogočilo obveščanje javnosti ravno v času oblikovanja nove Vlade Republike Slovenije. Komisija je na navedeni sklep sodišča dne 13. 7. 2018 podala pritožbo. Po presoji Vrhovnega sodišča RS razvidni iz Sklepa št. I Up 145/2018, ki ga komisija v nadaljevanju tudi objavlja, tožeča stranka ni zadostila niti trditvenemu bremenu glede zadostne konkretizacije težko popravljive škode niti ni zadostila zahtevi po izkazanosti težko popravljive škode.

Počivalšek-sodna-odločba-VS-RS

V nadaljevanju komisija na podlagi Sklepa Vrhovnega sodišča RS objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru suma nezakonitega lobiranja skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe. V predmetni zadevi je komisija potrdila obstoj nedovoljenega lobiranja v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in kršitve določb pravil ravnanja lobiranca.

Počivalšek-ugotovitve-o-konkretnem-primeru
Počivalšek-izjasnitev

Vrhovno sodišče RS pritrdilo komisiji glede izdaje začasne odredbe v zadevi suma nedovoljenega lobiranja Zdravka Počivalška
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar