Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: marec 2008

Načelno mnenje številka 122

Sodelovanje javnega uslužbenca v vlogi člana razpisne komisije v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje razvojnega programa, v katerem je kot izvajalec izbran ponudnik, ki pri izvajanju programa sodeluje s poslovnim subjektom, katerega zastopnik je družinski član člana razpisne komisije, predstavlja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Načelno mnenje številka 121

Ravnanje občinskega sveta, ki za člane komisij in odborov kot svojih delovnih teles, razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje občane, ki so v sorodstvenem razmerju s člani občinskega sveta oziroma občinskimi funkcionarji, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar