Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: julij 2007

Načelno mnenje številka 93

Ravnanje udeleženca v uradnem postopku, ki uradni osebi poskusi dati denar ali kakšno drugo korist, da bi na ta način pridobil zase ali za koga drugega korist v obliki ugodnejše obravnave v tem postopku, ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Načelno mnenje številka 92

Za ravnanja uslužbencev Konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve in Veleposlaništva RS v Zagrebu v postopkih izdajanja vizumov tujcem v letu 2001 ni mogoče uporabiti definicije korupcije, določene v 3.alineji 2. člena ZPKor, ker je navedeni zakon pričel veljati šele dne 30.1.2004, po izvršenih postopkih izdajanja vizumov.

Načelno mnenje številka 91

Generalna usmeritev župana pravnim osebam, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, da za odvetniške in notarske storitve najemajo določene odvetnike in notarje, ni ravnanje, ki bi izpolnjevalo znake korupcije po 3. alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS 2/04 in sprem.).

Načelno mnenje številka 90

Ravnanje uradne osebe državnega organa, ki nedovoljeno vpliva na podrejeno uradno osebo, da ta v uradnem postopku stori ali opusti določeno dejanje na način, ki privede do izboljšanja položaja stranke v tem postopku, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Mnenje številka 8

Pri ustanavljanju Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije Celje in dodeljevanju koncesij za izvajanje visokošolskih programov ni prišlo do korupcije, kot jo definira 3. alineja 2. člena ZPKor.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar