Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 92

Za ravnanja uslužbencev Konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve in Veleposlaništva RS v Zagrebu v postopkih izdajanja vizumov tujcem v letu 2001 ni mogoče uporabiti definicije korupcije, določene v 3.alineji 2. člena ZPKor, ker je navedeni zakon pričel veljati šele dne 30.1.2004, po izvršenih postopkih izdajanja vizumov.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 3.7.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 92

  • Za ravnanja uslužbencev Konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve in Veleposlaništva RS v Zagrebu v postopkih izdajanja vizumov tujcem v letu 2001 ni mogoče uporabiti definicije korupcije, določene v 3.alineji 2. člena ZPKor, ker je navedeni zakon pričel veljati šele dne 30.1.2004, po izvršenih postopkih izdajanja vizumov.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis g. Petra Goloba, ki je prosil za načelno mnenje o nastali korupciji v zvezi z ravnanji javnih uslužbencev Konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve, ki naj bi posegali v delo diplomata Veleposlaništva RS v Zagrebu, ko so od njega zahtevali, da določenim tujcem izda vizum, namesto dovoljenja za bivanje v RS in tako krši veljavne predpise pri izdajanju vizumov. Dopisu je predložil listine o dopisovanju med uslužbenci Ministrstva za zunanje zadeve in Veleposlaništvom v Zagrebu ter navodila in mnenja o postopkih izdajanja vizumov oziroma dovoljenj za bivanje tujcev.

Komisija je na osnovi navedb v dopisu in priloženih listinah ugotovila, da so bili domnevno nezakoniti postopki izdajanja vizumov tujcem na Veleposlaništvu RS v Zagrebu izvedeni v letu 2001, to je pred 30.1.2004, ko je začel veljati ZPKor, ki v 3. alinei 2. člena opredeljuje pojem korupcije. Korupcija je v smislu navedene zakonske določbe vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Z ozirom na to, da so bili postopki izdajanja vizumov tujcem na Veleposlaništvu RS v Zagrebu izvedeni pred uveljavitvijo ZPKor, ni mogoče uporabiti definicije korupcije, opredeljene v navedenem zakonu.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 92
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar