Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 21. 02. 2007

Načelno mnenje številka 72

Funkcija nepoklicnega župana je združljiva s funkcijo državnega sekretarja v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, v smislu 21. člena ZPKor in 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) ter v povezavi z 31. členom ZPKor.

Načelno mnenje številka 70

Javni zavod, javno podjetje, javni sklad ali javna agencija, katerih ustanoviteljica je občina, lahko v smislu 28. člena ZPKor preko javnih naročil brez omejitev poslujejo s poslovnim subjektom, katerega imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža je občinski funkcionar, če navedeni funkcionar ni tudi član organa upravljanja ali nadzornega organa tega javnega zavoda, javnega podjetja, javnega sklada[…]

Načelno mnenje številka 69

Če direktor javnega zavoda, ki po 2.odstavku 3.člena ZPKor ni izenačen s funkcionarjem, dovoli, da javni zavod preko javnih naročil posluje s poslovnim subjektom, katerega zastopnik je sam ali pa njegov družinski član, pride do konflikta interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar