Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 25. 08. 2006

Načelno mnenje številka 47

Razpolaganje s stvarnim premoženjem države in občin, pri katerem se uporabljajo določila predpisa o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin na način, ki omogoča posameznim osebam protipravno pridobivanje tega premoženja pod ugodnejšimi pogoji kot veljajo za druge interesente, ustreza definiciji korupcije iz tretje alineje 2. člena ZPKor.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar