Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 38

Pri oddaji javnega naročila Ministrstva za notranje zadeve in pri izboru najugodnejšega ponudnika za izvedbo raziskave o delu policije, raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev obmejnih območij do dela policistov na bodoči schengenski meji, raziskave o ocenah in stališčih oškodovancev premoženjskih kaznivih dejanj do postopkov policistov in kriminalistov in raziskave o ocenah in stališčih udeležencev prometnih nesreč in kršiteljev cestno prometnih predpisov do postopkov policistov, niso podani znaki koruptivnega ravnanja v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju:ZPKor).

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na vprašanje anonimnega občana, na seji dne 16.3.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 38

  • Pri oddaji javnega naročila Ministrstva za notranje zadeve in pri izboru najugodnejšega ponudnika za izvedbo raziskave o delu policije, raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev obmejnih območij do dela policistov na bodoči schengenski meji, raziskave o ocenah in stališčih oškodovancev premoženjskih kaznivih dejanj do postopkov policistov in kriminalistov in raziskave o ocenah in stališčih udeležencev prometnih nesreč in kršiteljev cestno prometnih predpisov do postopkov policistov, niso podani znaki koruptivnega ravnanja v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju:ZPKor).

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je bila dne 02. junija 2005 pozvana za podajo načelnega mnenja o sumu korupcije, zlorabe in nepotizma odgovornih vodilnih oseb Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) in Policije pri sodelovanju s Fakulteto za policijsko varnostne vede pri oddaji javnega naročila male vrednosti in izboru najugodnejšega ponudnika za izvedbo raziskave o delu policije, raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev obmejnih območij do dela policistov na bodoči schengenski meji, raziskave o ocenah in stališčih oškodovancev premoženjskih kaznivih dejanj do postopkov policistov in kriminalistov in raziskave o ocenah in stališčih udeležencev prometnih nesreč in kršiteljev cestno prometnih predpisov do postopkov policistov (v nadaljevanju – raziskav).

MNZ je, kot naročnik po zakonu o javnih naročilih, v skladu z letnim načrtom, v mesecu marcu 2005 predlagalo izvedbo raziskav in pričelo postopke javnega naročanja. V mesecu aprilu so bile 3 fakultete pozvane k oddaji ponudbe za izdelavo in dobavo ter predstavitev rezultatov raziskav. Na prvi poziv je oddala ponudbo samo ena fakulteta, pa še ta je oddala ponudbo v nasprotju z razpisnimi pravili, zato je bil postopek 26.04.2005 ponovljen s ponovnim povabilom vsem trem fakultetam. Do dne 06.05.2005 so vse tri pozvane fakultete posredovale ponudbe za izvedbo raziskav, ki jih je komisija v sestavi javnih uslužbenk MNZ odprla, pregledala, ocenila in opravila izbor. Postopek oddaje javnega naročila majhne vrednosti je bil izveden na podlagi Pravilnika o postopku oddaje javnega naročila male vrednosti po II. Postopku. Pri izboru najugodnejšega ponudnika so bila uporabljena merila cene, referenc ponudnika in kreativni vložek.

En ponudnik je ponudil izdelavo samo ene raziskave medtem, ko sta ostala dva ponudnika oddala ponudbe za vse štiri raziskave. Ob upoštevanju razpisnih meril je bil za izvedbo vseh štirih raziskav izbran isti ponudnik, ki je ob upoštevanju vseh treh meril dosegel najvišje število točk.

Neizbrani ponudnik je zahteval vpogled v ponudbe in zoper sklep o oddaji javnega naročila tudi podal ugovor, ki pa ga ni ustrezno dopolnil, zato je bil zavržen.

Komisija pri pregledu zadeve ni ugotovila kršitve katerega od predpisov, ki urejajo obravnavano področje, zaradi česar tudi ni mogoče nikomur očitati kršitve dolžnega ravnanja, ki ga kot obvezni element v definiciji korupcije določa tretja alineja 2. člena ZPKor. Ker ta pogoj ni izpolnjen, nadaljnja obravnava zadeve ni potrebna in Komisija ugotavlja, da v obravnavani zadevi niso podani znaki koruptivnega ravnanja.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 38
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar