Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 37

Pri postavljanju baznih postaj operaterja mobilne telefonije na objektih gasilskih društev niso podani znaki koruptivnega ravnanja v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na vprašanje občana, na seji dne 16.3.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 37

  • Pri postavljanju baznih postaj operaterja mobilne telefonije na objektih gasilskih društev niso podani znaki koruptivnega ravnanja v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je bila dne 11. avgusta 2005 pozvana za podajo načelnega mnenja o postavljanju baznih postaj operaterja mobilne telefonije (v nadaljevanju operater) na objekte gasilskih društev v Sloveniji in o poslovnem sodelovanju operaterja z gasilskimi društvi ter organizacijo povezanih društev. S pregledom javno dostopnih podatkov in proučitvijo pridobljene dokumentacije ter ob upoštevanju veljavnih predpisov s tega področja (o graditvi objektov, o telekomunikacijah) je bilo ugotovljeno, da je operater mobilne telefonije postavljal naprave, potrebne za delovanje mobilne telefonije, na podlagi veljavne zakonodaje za postavitev takih objektov in naprav. Mobilni operater je za potrebe svoje dejavnosti uporabil in najel že zgrajene objekte, kar je urejeno z medsebojnimi pogodbami med družbo in društvi.

Operater mobilne telefonije je v okviru svoje poslovne odločitve določenim skupinam uporabnikov omogočil ugodnejši način koriščenja storitev mobilne telefonije. V okviru paketa, ki omogoča sklenitev naročniškega razmerja brez plačila mesečne naročnine, lahko poleg članov prostovoljnih gasilskih društev, ta paket koristijo tudi člani Gorske reševalne službe, člani jamarskih društev, vodniki reševalnih psov, reševalci iz vode ter zaposleni v Policiji in Slovenski vojski. Naročniški paket je javno objavljen v Tarifnem sistemu in ceniku v digitalnem omrežju in dostopen vsem, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v ta paket.

Ker Komisija pri preverjanju zadeve ni ugotovila kršitve dolžnega ravnanja, kar je v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. (Ur.l. RS, št. 2/04) eden od obveznih pogojev za označitev ravnanja kot koruptivnega, ravnanja mobilnega operaterja in gasilskih društev pri postavljanju baznih postaj ni mogoče opredeliti kot koruptivnega.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 37
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar