Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 36

Za financiranje nestrankarske liste “Ljubljana, moje mesto” iz proračuna Mestne občine Ljubljana v letu 2003 ni mogoče uporabiti definicije korupcije, določene v 3.alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije, ker je navedeni zakon pričel veljati šele dne 30.1.2004, po izvršenem financiranju.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na pobudo novinarja v zadevi opredelitve možnega koruptivnega dejanja na seji dne 16.3.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 36

  • Za financiranje nestrankarske liste “Ljubljana, moje mesto” iz proračuna Mestne občine Ljubljana v letu 2003 ni mogoče uporabiti definicije korupcije, določene v 3.alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije, ker je navedeni zakon pričel veljati šele dne 30.1.2004, po izvršenem financiranju.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis novinarja, ki je prosil za mnenje o financiranju liste “Ljubljana, moje mesto” ter v ta namen priložil članek, objavljen v Delu dne 24.2.2006. V članku je opisano financiranje posameznih političnih strank v Mestni občini Ljubljana, med katerimi je navedena tudi nestrankarska lista “Ljubljana, moje mesto”, ki naj bi v letu 2003 prejela iz občinskega proračuna 1,6 mio SIT.

Komisija na osnovi navedb v objavljenem članku ugotavlja, da je bilo financiranje nestrankarske liste iz občinskega proračuna izvedeno v letu 2003, to je v času pred 30.1.2004, ko je začel veljati ZPKor, ki v 3. alinei 2. člena opredeljuje pojem korupcije. Korupcija je v smislu navedene zakonske določbe vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem in zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Ker je bilo financiranje nestrankarske liste iz občinskega proračuna izvedeno pred uveljavitvijo ZPKor, zanj ni mogoče uporabiti definicije korupcije, opredeljene v navedenem zakonu.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 36
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar